POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Sklepu internetowego bardzostudio.com, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego  bardzostudio.com.

§ 2.

[Definicje]

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – Justyna Pizio, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BARDZO STUDIO JUSTYNA PIZIO, ul. Adama Didura 9 lok. 6, 41-902 Bytom, NIP: 6252138267, REGON: 241271531
 2. Sklep internetowy – sklep prowadzący sprzedaż produktów przez internet, dostępny pod adresem bardzostudio.com.
 3. Strony – Administrator i Użytkownik.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez podanie swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym Sklepu internetowego lub bezpośredniej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej justyna.pizio@gmail.com zawiera umowę lub kontaktuje się z Administratorem w celu zawarcia umowy lub pozyskania informacji na temat oferowanych przez Administratora produktów.

§ 3.

[Ochrona danych osobowych]

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane przekazane Administratorowi przez Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zostały zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO pod numerem …
 3. Składanie zamówień poprzez Sklep internetowy wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 4. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko
  2. adres korespondencyjny
  3. numer telefonu
  4. adres e-mail
  5. numer rachunku bankowego
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług oraz sprzedaży produktów na rzecz Użytkowników.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 7. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu kontaktowym Sklepu internetowego. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

§ 4.

[Informacje handlowe]

 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, a także produktów i usług podmiotów z Administratorem współpracujących. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na ich otrzymywanie.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ulepszenia Sklepu internetowego.

§ 5.

[Uprawnienia Użytkownika]

 1. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora wysyłając stosowną wiadomość e-mail.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych, o którym mowa w § 3 pkt 2 na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§ 6.

[Techniczna ochrona danych]

 1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 7.

[Polityka cookies]

 1. Dla wygody Użytkowników Sklep internetowy używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Sklepem internetowym.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  • adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
 4.  Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem internetowym. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną internetową. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. Na Stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
  • cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny bardzostudio.com
  • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
  • cookies wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników
  • cookies powiązane z wyświetlaniem komunikatów związanych z obsługą formularzy
  • cookies powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors
 6. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 7. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

§ 8.

[Kontakt]

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: justyna.pizio@gmail.com.